VAD ÄR KENOSIS?


En viktig del i arbetet är att integrera romer och rumäner så att de kan jobba tillsammans.

Under flera år har arbetsresor organiserats till Kenosis Rumänien för att hjälpa dem i deras arbete bland romer. De flesta resorna har utgått från Fiskebäckskyrkan i Göteborg, men under de senaste åren har resor också utgått från fler orter i Sverige. Under 2018/2019 arrangerades också konfirmandläger dit. Från dessa resor har många blivit intresserade av arbetet, när de såg vilket fantastiskt arbete som uträttades där.

Kenosis

Vi beslutade därför att mer målinriktat stödja arbetet bland romer strax utanför Timisoara i byn Cerneteaz. Följden av detta var att vi startade föreningen Kenosis Sverige. Kenosis Sverige startade som en förening 2018 med syfte att bedriva humanitärt och socialt arbete bland romer i Rumänien.

Verksamhetens avkastning består främst av gåvor. Om arbetet utvecklas kan insatser också ske i andra länder än Rumänien, men med huvudfokus på romer. Ett viktigt syfte är också att göra Kenosis Rumäniens arbete känt i Sverige bland kyrkor och organisationer.

Kenosis
Kenosis

Arbetet är knutet till Kenosis Rumänien, som startades av och drivs av Andreas och Beck Samuelsson. De bor i Timisoara Rumänien, med sina två barn Noah och Sella. En viktig del i deras arbete är att integrera romer och rumäner så att de kan jobba tillsammans.

Detta sker i den snickerifabrik som har startats, där romer och rumäner jobbar tillsammans och har får denna verksamhet att blomma. I byn Cerneteaz finns en skola där det bedrivs undervisning och läxhjälp, samt sociala insatser för romska familjer.

Kenosis

© Copyright 2021 Kenosis Sverige - All Rights Reserved

Created with Mobirise web creator